ازدواج دوم

زمان مناسب برای ازدواج دومجالب ترین طنز انسان بودن این است که همان افرادی که بیشترین وقت خود را با آنها می گذرانیم و از همه بیشتر با آنها صمیمی هستیم، همان هایی هستند که بیشتر از همه تحت تاثیر منفی آنها قرار میگیریم و سلامت روان مان همواره تحت تاثیر آنان قرار دارد.
هر چند طعنه ها، انتقادها، کم محلی ها و پرخاش های رئیس، همسایه با همکار برایمان ناراحت کننده است، وقتی این رفتارها را از عشق زندگی خود می بینیم، بسیار بیشتر آزرده می شویم.
اما از این آزردگی گریزی نیست: عشق ما را آسیب پذیر می کند.
اگر به خودمان اجازه دهیم با کسی صمیمی و نزدیک باشیم یعنی به او اجازه دهیم از حصارهایمان عبور کند و وارد قلبمان شود.در واقع مجوز آسیب دیدن خودمان را صادر کرده ایم. عشق و درد دو یار دیرینه اند که دست در دست هم سفر می کنند. لطفاً حرف مرا باور کنید.

ویژگی رابطه زوجین در ازدواج دوم
هیچ رابطه دو نفره ای پیچیده تر از رابطه زناشویی نیست. این رابطه از یک سو ریشه در آیین ها و باورهای فرهنگی و تاریخی دارد، از سوی دیگر تحت تأثیر کلیشه های اجتماعی و توقعات جامعه و از طرف دیگر به روان شناسی دو انسان از جنس مخالف و حتی به فیزیولوژی آنها مربوط می شود.

ما برای قبول اینکه باید با بعضی آدمها، موقعیتها و شرایط خداحافظی کنیم، به زمان احتیاج داریم.
زمان باید بگذرد. ذهن ما باید هزاران داستان متقاعدکننده بسازد تا آرام آرام به لحظه خداحافظی نزدیک شویم. به هرحال چه تصمیم بگیریم چه همچنان خودمان را معلق نگه داریم، لحظه های خداحافظی فرا می رسند. امروز اگر نه، چند سال دیگر. اگر خیلی وقت است که متوجه شده ایم به خداحافظی خاصی نزدیک شده ایم بهتر است خودمان را گول نزنیم. بهتر است درد را به رنج تبدیل نکنیم.

بخشش خود لازمه ورود به ازدواج دوم
باید بخشید. باید خودمان را برای تمام حماقتها، انتخاب های تلخ و برای تمام بدی هایی که انجام داده ایم ببخشیم. بخشش که آغاز شود، ادامه جاده دیده می شود. جاده ای که هنوز مسافرش هستیم و هنوز ادامه دارد. بار گناه و خشم حل و فصل نشده از ازدواج اول را بر زمین بگذاریم تا قدم هایمان سبک تر میشود.

ضرورت مشاوره قبل از ازدواج و زوج درمانی در ازدواج دوم
این نوع مشاوره های تخصصی علی الخصوص در ازدواج دوم نشان خواهد داد که دقیقاً چطور این راه را طی کنید و بدین ترتیب کشف خواهید کرد که چطور افکار و احساسات نامؤثر درباره عشق را رها کنید. ازدواجی عاشقانه، صمیمانه، اصیل، واقع بینانه و طولانی مدت را خلق کنید و با افکار و احساسات دردناکی که جزء جدانشدنی اینگونه روابط است کنار بیایید.

شـمـا یـاد خواهید گرفت که با خشم، دلخوری، طرد شدن و ترس به طور مؤثری مقابله کنید. خودتان و همسر قبلی تان را ببخشید و اعتماد از بین رفته را دوباره زنده سازید. یاد می گیرید میزان استرس و تنش ناشی از ابراز نکردنها و کوتاه آمدن های گاه به گاه را کاهش دهید و سرانجام درد و رنج ناشی از تعارض را به شفقت و مهربانی تبدیل کنید .