ازدواج بدون عشق

آینده ازدواج های بدون عشقبر اساس فاکتور عشقی که نادیده می‌گیرید، رابطه شما می تواند فراز و نشیب‌های مختلفی را تجربه کند. برای مثال ممکن است تنها به این فکر کنید که در ازدواج مساله اصلی تعهد و پایبندی به یکدیگر است، اما توجهی به رابطه صمیمانه با همسرتان ندارید یا به کیفیت رابطه جنسی خود بی توجه هستید.
اینجاست که کمبودهای عاطفی و جنسی در رابطه منجر به سردی هرچه بیشتر می‌شود و چه بسا همان تعهد و پایبندی دو طرف را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. چرا که ممکن است افراد برای جبران این کمبودها سراغ افراد دیگری بروند و به دنبال آن خیانت در رابطه اتفاق بیافتد.

البته هر کدام از این عوامل می‌تواند دارای شدت و ضعف باشد. مثلا ممکن است در شروع یک رابطه هنوز صمیمیت بین شما و شریک زندگیتان به سطح مطلوب خود نرسیده باشد، اما این عوامل با توجه و تمرین مشترک بین زوجین قابلیت بهبودی دارند و عوامل ثابت و غیر قابل تغییری نیستند.

در واقع برای یک ازدواج موفق باید عشق و رابطه خود را از زوایا و ابعاد مختلف در نظر بگیرید. وجود کیفیت بالای هریک از عوامل صمیمیت، شهوت و تعهد را به تنهایی برای نجات رابطه خود کافی ندانید و هم زمان بتوانید در همه ابعاد، رابطه با کیفیتی را با همسر خود برقرار کنید.

ازدواج بدون عشق | عشق قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج
خیلی از افراد معتقدند اگر تجربه عاشق شدن به معنای عام (یعنی تجربۀ احساس و علاقۀ شدید) را به فردی نداشته باشند، نمی‌توانند ازدواج کنند و خیلی از افراد نیز دقیقا در نقطه مقابل این تفکر قرار گرفته و معتقدند عشقی که پس از ازدواج رخ می‌دهد دوام بیشتری خواهد داشت. اما بیشتر از این که زمان تجربه عشق در کیفیت رابطه تاثیر داشته باشد، باید دید که تجربه فرد دقیقا از چه نوعی است و به چه شکل ابراز می‌گردد.

برای مثال اگر عشق پرشوری که فرد قبل از ازدواج تجربه می‌کند بیشتر ناشی از تمایلات جنسی باشد، مسلما پس از ازدواج و رفع نیازهای جنسی، فرد به ابعاد منطقی رابطه توجه بیشتر کرده و متوجه شکاف‌های عمیقِ ناشی از تفاوت‌ها در رابطه خود می‌شود. پس بسیار مهم است که قبل از هرچیزی عشق و علاقه خود را بررسی‌ کرده تا بببینید همه ملاک‌های لازم را شامل می‌شود یا خیر.