ازدواج با مرد بچه دار

در ازدواج با مرد بچه دار چه نکاتی را رعایت کنیمزوجین در ازدواج مجدد همیشه مشتاق تجربه لذت، آرامش، شادی و رضایت نداشته از ازدواج اول در رابطه فعلی خود هستند ،اما مشکل از جایی شروع میشود که تصورشان از یک رابطه سالم، یه رابطه بدون چالش است. در حالیکه برای رسیدن به چنین فانتزی ذهنی، شما نیاز به یک توانایی خارق العاده و جادویی در کنترل و مهار همه اتفاقات پیش بینی ناپذیر زندگی دارید، که بعید است در هر شرایطی، زورتان به قوانین بی چون و چرای زندگی برسد.
چون هر لحظه ای زندگی سرشار از چالش است، از مسائل مالی بگیر، تا طلاق، از بیماری بگیر تا مرگ. عبور از این مشکلات، ممکن است گاهی، همه توان و ظرفیت شما رو به خود اختصاص دهد و این در واقع طبیعت و حقیقت زندگی است.
با تمام این اوصاف، براساس آمارهای موجود، این نگاهی که دنبال دردسر نمی گردم، می خواهم در رابطه آرامش داشته باشم به خصوص در مورد آقایان در ازدواج دوم شدیدا پدیده ای شایع است.
ظاهرا تعداد آقایانی که چنین خواسته ای از روابط عاطفی شان دارند سه برابر خانمهاست.

از طرفی مواجهه کودکان با فرآیند طلاق والدین به لحاظ عاطفی بسیار چالش برانگیز است و با توجه به ظرفیت شناختی محدود کودکان در درک پدیده طلاق و ازدواج مجدد والدین مدیریت احساسات برای آنها بسیار مشکل خواهد بود.
چگونگی مواجهه کودک با ازدواج دوم پدر یا مادر مواجهه مناسب با واکنش ها و احساسات کودکان در برخورد با پدیده طلاق والدین و ازدواج مجدد آنان و توانایی کمک به آنها اهمیت زیادی دارد.
ویژگیهای رشدی دوران کودکی اقتضا می کند تکنیکهای کمک کننده متناسب با این دوران و شرایط آن یعنی با استفاده از بازی و داستان اتفاق بیفتد.
در مورد کودکان به دلیل ظرفیت های روان شناختی کمتر و وابستگی های بیشتر، تجربه طلاق نیازمند دقت، حمایت و توجه بیشتری است تا فقدان و پدیده طلاق ، موجب آسیب درازمدت در کودک و تأثیر بر روند تحول روان وی نشود.