اختلال شخصیت اجتنابی

تعریف اختلال شخصیت اجتنابی

 

 اختلال شخصیت اجتنابی یکی از انواع اختلالات شخصیتی است که در برخی از افراد بروز می‌کند و مهم‌ترین ویژگی آن دوری گزینی یا پرهیز اجتماعی است.

 بهترین تعریف از شخصیت اجتماعی و کامل‌ترین پاسخ به سوال شخصیت اجتماعی چیست را می‌توان به این صورت مطرح کرد: « اختلال شخصیت اجتماعی نوعی اختلال روانشناختی است که با پرهیز اجتماعی پیوند خورده.

 افراد مبتلا به این اختلال دائما احساس بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی می‌کنند و برخلاف اینکه تمایل زیادی به برقراری تعاملات اجتماعی و بین فردی دارند، به شدت از برقراری روابط اجتماعی و نزدیک شدن به دیگران اجتناب می‌کنند.»

 افرادی که به عنوان فردی با اختلال شخصیت اجتنابی شناخته می‌شوند، خودشان را افرادی بی‌عرضه، دوست‌نداشتنی و فاقد جذابیت شخصیتی می‌دانند و نسبت به ارزیابی‌های منفی درباره خود به شدت حساسیت نشان می‌دهند.