اختلال دوقطبی

ویژگی های اختلال دوقطبی چیست؟

 

 در مقوله دوقطبی چیست، باید خاطر نشان نمود که مهم ترین و اصلی ترین ویژگی و شاخصه اختلال دوقطبی، تغییرات خلقی و رفتاری شدید فرد میان احساس غم و اندوه زیاد تا احساس شادی بیش از حد می باشد.

 بر این اساس، هنگامی که علائم این اختلال در وجود فرد حادث شده و فرد در حالت شادی زیاد قرار گیرد، از احساس خشنودی و سربلندی وصف ناپذیری بهره می برد.

 در مقوله دوقطبی چیست و در این حالت، فرد در ذهن خود تصور می نماید که شور و شوق و توانایی لازم برای انجام چند کار به صورت همزمان را دارد، اگرچه هرگز موفق به اتمام رساندن هیچکدام از کارها نمی شود.

 در آن سوی ماجرا، هنگامی که فرد دارای افسردگی شیدایی، وارد طیف افسردگی می گردد، خلق و خو و رفتار او نیز دستخوش تغییر می شود.

 در مقوله دوقطبی چیست و در این حالت، فرد از رختخواب خود به سختی کنده می شود و همواره با احساس ناامیدی و خستگی کلنجار می رود. ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگرچه علت و دلیل اختلال دوقطبی همچنان برای بسیاری از پژوهشگران و محققان این حوزه مستتر و مبهم می باشد، اما بنا بر اعتقاد پژوهشگران، عوامل ژنتیکی و ارثی، نقش بسیار پر رنگ و برجسته ای در ابتلای افراد به افسردگی شیدایی ایفا می کنند. 

شایان ذکر است که شکل گیری اختلال دوقطبی، به دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی بر می گردد. از سوی دیگر و در مقوله دوقطبی چیست، باید عنوان نمود که شناسایی علائم و نشانه های این اختلال نیازمند صرف مطالعه های علمی و تخصصی و در عین حال فرآیندی بسیار زمان بر و وقت گیر به شمار می آید.

 از آنجایی که در اختلال دوقطبی، فرد مبتلا نوسانات خلقی شدیدی را تجربه می کند، ممکن است این نوسانات برای هفته ها و حتی ماه ها به طول انجامد.