2000

CBTدر مشاوره روانشناسی

تکنیک شناختی-رفتاری به عنوان یکی از رویکردهای مهم در مشاوره روانشناسی مورد توجه قرار گرفته است. این روش تمرکز خود را بر شناخت‌ها، افکار و رفتارهای افراد می‌گذارد و از طریق تغییر در الگوهای منفی و ناپسند، به بهبود وضعیت روحی و روانی کمک می‌کند.

در تکنیک CBT، افراد با شناسایی افکار منفی و تصورات نادرست خود در مورد مسائل مختلف، به تحلیل و ارزیابی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازند. این رویکرد با استفاده از موارد مانند تمرینات نوشتاری و سوالات پرسشی، افراد را در مشاهده و تحلیل افکار خود تسلیح می‌کند. سپس، با هدف تغییر افکار منفی به افکار مثبت‌تر و مؤثرتر، از استراتژی‌هایی مانند تکنیک‌های تغییر شناختی و تغییر رفتاری استفاده می‌شود.
CBT به عنوان یکی از روش‌های موثر در درمان مسائل مانند افسردگی، اضطراب، تنظیم هیجانات و اختلالات خوردن انتخاب می‌شود. با کمک مشاوره‌گر، افراد مهارت‌های مدیریتی و تفکری را تقویت کرده و به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود می‌پردازند. بهره‌برداری از CBT می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری و ارتقاء روان‌به‌رشته‌ی افراد کمک کند."