کمک مشاور شغلی

مشاوره شغلی چه کمک هایی به من می کند؟

• به شما کمک می‌کند تا بدانید که (چه کسی) هستید و از تحصیلات، حرفه و زندگیتان چه می‌خواهید. • کسی است که با شما درباره افکار، احساسات، ایده‌ها و نگرانی‌هایتان درباره انتخاب‌های حرفه‌ای و تحصیلی صحبت می‌کند و به شما کمک می‌کند تا از افکار و احساسات خود سر در بیاورید، آنها را سازمان‌دهی کنید و به آنها معنا ببخشید. • به شما کمک می‌کند تا عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای خود را بشناسید، همچنین به شما کمک می‌کند تا علاقه‌مندی، توانایی و ارزش‌های خود را ارزیابی کنید. • به شما کمک می‌کند تا منابع اطلاعاتی حرفه خود را پیدا کنید. • به شما کمک می‌کند تا گام‌های بعدی خود را تعیین کرده و برنامه‌ای برای دستیابی به اهداف خود ایجاد کنید.