همدلی

تعریف همدلی چیست؟

 

 همدلی قدرت درک و فهم یک انسان نسبت به افکار، احساسات و ..... فرد دیگر است. حتی اگر خودمان آن ها را تجربه نکرده باشیم، همدلی به فرد کمک می کند تا بتوانیم حالات و احساسات فرد دیگر را بفهمیم.

 مطالعات مشاوره خانواده نشان می دهد که همدلی باعث می شود تا از سطح خودمان فراتر برویم و دیگران را عمیق تر درک نماییم.

 

 همدلی چه اثراتی در ارتباطات ما دارد؟

 همدلی باعث ارتباط بهتر افراد با یکدیگر می شود و در واقع باعث می شود بین افراد ارتباط شکل بگیرد و آن ارتباط را غنی و عمیق سازد.

 در واقع یک رابطه زمانی به مشکل بر می خورد که یکی از طرفین و یا هر دو آن ها در همدلی ضعیف باشند . بسیاری از روابط زوجین، والدین و فرزندان در ابراز همدلی ریشه می گیرد. بسیاری از خشونت ها ناشی از ضعف و نا توانی در همدلی می باشد . افراد پرخاشگر افرادی هستند که همدلی آن ها ضعیف است و به همین دلیل به راحتی می توانند به اطرافیانشان صدمه بزنند.

 نه فقط در خانواده بلکه در جامعه هر چقدر همدلی رشد پیدا کند روابط بهتری ایجاد خواهد شد و فضای سالم تری نیز به وجود خواهد آمد.

 همچنین تبعیض و پیش داوری ها در جامعه ناشی از همدلی پایین است . اگر که میزان همدلی بین افراد زیاد باشد به انسان ها از نظر قومیت، ثروت ، نژاد و .... احترام گذاشته خواهد شد.