2000

مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن (Saying No) نیز یک مهارت مهم از مهارت های ارتباطی در زندگی است که اشاره به توانایی رد کردن درخواست‌ها، وظایف، دعوت‌ها یا مسئولیت‌هایی است که شما ممکن است نخواهید یا نتوانید به آنها پاسخ دهید. این مهارت نه گفتن به شما کمک می‌کند مرزهای شخصی و حرفه‌ایتان را تعیین کنید و بتوانید به درستی اولویت‌ها و زمان خود را مدیریت کنید و با خیره نگری و مصممی، موقعیت‌هایی که نمی‌خواهید در آنها شرکت کنید یا وظایفی که نمی‌توانید انجام دهید، را به درستی مدیریت کنید.

در زیر چند راهکار برای تقویت مهارت نه گفتن در مشاوره فردی آورده شده است:

1. مرزهای شخصی را مشخص کنید: قبل از هر چیز، باید مرزها و محدودیت‌های خود را به خوبی شناخته و مشخص کنید. فهمیدن اینکه چه چیزهایی برایتان مهم است و چه چیزهایی را نمی‌خواهید انجام دهید، به شما در تصمیم‌گیری و گفتن نه بهتر کمک می‌کند.
2. تمرین درخواست‌های مختلف: برای تقویت مهارت نه گفتن، می‌توانید تمرین کنید درخواست‌های مختلف را رد کنید. این شامل تمرین درخواست‌های زمان، کار و مسئولیت‌هایی است که نمی‌توانید به آنها پاسخ مثبت دهید. تمرین در گفتن نه با کمک دوستان و خانواده می‌تواند مفید باشد.
3. تمرین در بیان مرزهای خود: به جای اینکه درخواست‌ها را به طور کامل رد کنید، می‌توانید به آرامی و با احترام مرزهای خود را بیان کنید. به طرف مقابل توضیح دهید که چرا نمی‌توانید درخواست را پذیرفته و بیان کنید که چه می‌توانید در اختیارشان قرار دهید.
4. استفاده از عبارت‌های مربوطه: یادگیری و استفاده از عبارت‌های مربوطه (assertive phrases) می‌تواند به شما در بیان نه خودتان کمک کند. 
5. تمرکز بر اهمیت‌ها: مهارت نه گفتن نیازمند تمرکز بر اولویت‌ها و اهمیت‌های شماست. قبل از قبول کردن هر درخواست، ارزیابی کنید که آیا واقعاً برای شما مهم است یا خیر. انتخاب کردن بر اساس اهمیت‌ها و اولویت‌های شما به شما کمک می‌کند درخواست‌های غیرضروری را رد کنید.
6. تمرین مهارت قراردادن مرزها: برای تقویت مهارت نه گفتن، می‌توانید با خودتان تمرین کنید قراردادن مرزهایتان را در مواجهه با درخواست‌ها. بیان مرزها و تمایلاتتان با اطمینان و روشنی می‌تواند به شما کمک کند تا در صورت لزوم نه بگویید.
7. مدیریت زمان: بهینه‌سازی مدیریت زمان شما می‌تواند به شما کمک کند تا درخواست‌هایی که نمی‌توانید قبول کنید را رد کنید. برنامه‌ریزی دقیق و تعیین اولویت‌ها، شما را قادر می‌سازد تا به درستی نه بگویید زیرا به تعهدات و مسئولیت‌های دیگر مشغول هستید.
8. نه گفتن با احترام: وقتی که نه می‌گویید، مهم است که با احترام و با توجه به روابطتان با طرف مقابل صحبت کنید. به طرف مقابل تشکر کنید که به شما فرصت داده و با احترام و وضوح نه خودتان را بیان کنید. اهمیت قراردادن روابط مثبت با دیگران و حفظ احترام متقابل در هنگام نه گفتن بسیار مهم است.