مهارت تصمیم گیری درست

حل مسئله و تصمیم گیریحل مساله یکی از مهم ترین مهارت های زندگی بوده و فرایندی است که فرد سعی می‌کند راه حل‌های موثر و سازگارانه‌ای برای مسائل زندگی روزمره خود پیدا کند.
اگر حل مسئله به صورت درستی صورت بگیرد منابع روانی مثبت (مانند رضایت از زندگی و عزت نفس) را افزایش داده و منابع روانی منفی (مانند علائم بیماری‌های روانی و مشکلات سلامت روان) را کاهش می‌دهد.

افراد در زمان مواجهه با مسائل معمولا به دو شیوه هیجان مدار و مساله مدار برخورد می‌کنند. در رویکرد هیجان مدار افراد بیشتر تمرکز بر هیجانات دارند، پس فرد برای کاهش احساسات منفی خود در مواجهه با مشکلات، به رفتارهای مخربی نظیر سیگار کشیدن یا مشروب خوردن روی می‌آورد.
اما اگر رویکرد مساله مدار داشته باشید، در وهلۀ اول می‌پذیرید که مشکل‌تان قابل حل است.
در ادامه تمام راه حل‌های ممکن را مورد بررسی قرار می‌دهید و با توجه به پیامدها، بهترین گزینه را برای حل مشکل خود انتخاب می‌کنید.