مهارت‌ ها در روانشناسی صنعتی

مهارت‌ ها و روش‌های مورد استفاده در روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسان صنعتی و سازمانی دانشمندانی هستند که در طراحی، اجرا و تفسیر تحقیقات در روانشناسی تخصص دارند و یافته‌های خود را برای کمک به حل مشکلات انسانی و سازمانی در زمینه کار سازمان یافته به کار می‌گیرند. مهارت های روانشناسی صنعتی و سازمانی: 1 - شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه ای 2 - طراحی و بهینه‌سازی شغل و کار و کیفیت زندگی کاری 3‌ - تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزیابی اثربخشی آن‌ها 4 - تدوین معیارهایی برای ارزیابی عملکرد افراد و سازمان‌ها و ترجیحات مصرف کننده 5 - رضایت مشتری و استراتژی های بازار