مشاور و روانشناس خوب

مشخصات یک مشاوره تلفنی خوبهمانطور که افراد مشکلاتی با ویژگیهای مختلفی دارند و راهکار درمانی برای همه یکسان نیست ، روانشناسان هم خصلت های خاص خود را دارند که ممکن است روی برخی افراد تأثیر خوب بگذارند و جذب کننده فرد در روند درمان باشند و هم برعکس. در مشاوره تلفنی ، روانشناس جدا از ویژگی شخصیتی اش لازم است مهارت و توان شغلی برای ارتباط قوی با مخاطبان خود را داشته باشد تا هم خودش احساس توانمندی کند و هم مفید و مؤثر واقع شود.

از ویژگیهای یک مشاور تلفنی خوب عبارتند از:

– توان گفتگوی هدفمند و دارا بودن روشی قابل فهم و روشن برای کمک به افراد دارای مشکل

– انتقال آرامش و تنظیم هیجانات منفی مخاطب

– ایجاد حس همدلی و درک و نیز توجه به محتوای گفتار ، تن صدا ، زیر و بمی آن ، سرعت کلام و همچنین بار عاطفی کلام تماس گیرنده.

– جلب اعتماد و داشتن مهارت ها و توانایی های کلامی خوب و قدرت ارتباط قوی برای ترغیب تماس گیرنده به بیان مشکل

– رازداری