مشاوره شغلی آنلاین

برای چه کاری می توانم مشاوره شغلی ببینم؟مشاوره شغلی می تواند یک گزینه عالی برای بررسی هرگونه سوالات یا نگرانی در مورد مسیر شغلی شما ، حرکت احتمالی شغلی مورد نظر شما و/یا چالش هایی باشد که در محل کار با آن روبرو هستید.

در اینجا چند موضوع است که می توانید در مشاوره شغلی مورد بحث قرار دهید:

مهارت ها یا استعدادهای خاص شما
تعهد آموزشی مورد نیاز مشاغل مختلف
درآمد بالقوه مشاغل مختلف
محیط کار روزانه (در خارج از خانه در مقابل داخل خانه ؛ از راه دور در مقابل دفتر ، تیم کوچک در مقابل تیم بزرگ)
فرصت های تغییر یا پیشرفت در یک حرفه خاص
مهارتها و تحصیلات لازم برای شغل مورد نظر