مشاوره تحصیلی در کرونا

تاثیر مشاوره تحصیلی کنکور بصورت تلفنی در زمان کرونا

پس از شیوع ویروس کرونا در کشور تنها توصیه‌ای که دولت به ما کرد چه بود؟ اینکه در خانه بمانیم  به همین دلیل مشاوره تحصیلی تلفنی محبوبیت زیادی پیدا کرد. دقت کنید، در این روش دیگر نیازی نیست از خانه تا دفتر مشاور را طی کنید و در این مسیر هزینه تاکسی یا اتوبوس یا اگر ماشین شخصی دارید، هزینه بنزین پرداخت کنید. نکته دیگر که حائز اهمیت است، دور ماندن از خطر ویروس کروناست  زمانی که خیابان‌ها آلوده به کووید 19 هست، بهترین راه انجام کارها از راه دور است. به همین خاطر با مشاوره تلفنی می‌توانید تمام برنامه درسی خود را بصورت کامل از مشاورتان دریافت کنید.