مزایای مشاوره فردی

مزایای مشاوره فردی برای مراجعه‌ کننده چیست؟جلسات مشاوره و روان درمانی فردی اگر به صورت مداوم و مستمر برگزار شوند می توانند مزایای زیادی برای مراجعین به دنبال داشته باشند. برخی از این مزایا عبارتند از:

1 - توانایی پایه‌گذاری روابط بین فردی صمیمانه، امن و مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل

2 - کسب توانایی صحبت کردن در مورد احساسات و عواطف

3 - شناسایی ساز و کارهای دفاعی ناسازگار

4 - کسب توانایی تفکر بر مبنای حل مسئله

5 - درک مناسب از حد و مرزهای روابط عاطفی و بین فردی و مرزبندی در روابط اجتماعی

6 - بازسازی روابط اولیه ناسالم با والدین

7 - شناخت و درک عمیق در زمینه شخصیت فرد و عوامل زیربنایی شکل دهنده رفتار

8 - تشخیص و درمان اختلالات روانی نظیر: افسردگی، وسواس، انواع اضطراب ها و اختلالات شخصیتی

9 - افزایش خودآگاهی در زمینه نقاط ضعف و قوت شخصیتی و کسب بینش در زمینه آینده شغلی، تحصیلی و روابط عاطفی