مزایای مشاوره تلفنی تحصیلی

مزایای مشاوره تلفنی تحصیلی چیست؟مقرون به صرفه بودن از نظر مالی برای والدین و از نظر زمانی برای دانش آموز و والدین هر دو

عدم نیاز به همراهی والدین در زمان کسب مشاوره تلفنی، برخلاف مشاوره های حضوری که دانش آموز به تنهایی نمی تواند در مرکز مشاوره حضور یابد

سهولت و سرعت دسترسی به مشاور تلفنی براساس نیاز و همزمان با مواجه شدن دانش آموز با مشکل درسی

آسایش و راحتی دانش آموز در زمان کسب مشاوره تلفنی از حیث موقعیت مکانی و زمانی که هر دو به انتخاب خودش بستگی دارد

سوق پیدا کردن سیستم های آموزشی و آموزش های حضوری به سمت مجازی

جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی که در مشاوره های حضوری رایج است