فرسودگی شغلی

عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلیفرسودگی شغلی توسط استرس ایجاد می‌شود و این استرس نیز ناشی از عوامل متعددی است. عوامل به وجود آورنده فرسودگی شغلی عبارتند از:

1- آشنایی نداشتن با اهداف سازمان محل کار

2- سختی و غیر قابل انعطاف بودن قوانین محل کار

3- ارتباط از بالا به پایین سخت در سازمان‌های کاری

4- توجه نکردن مدیران به کارگران و افراد رده پایین

5- ابهام در نقش فرد در سازمان و کاری‌هایی که باید انجام دهد

6- نارضایتی فرد از شغل و محل کار خود

7- کمبود شرایط و فرصت برای رشد فرد در زمینه کاری

8- تحمیل کارهای زیاد به فرد که توانایی انجام آن‌ها را ندارد

9- قبول نقش‌های متعدد و متعارض در سازمان

10- فقدان نظام ارزیابی عملکرد شغلی مناسب

11- ترجیح رابطه به ضابطه برای ارتقای شغلی

12- عدم آموزش موثر و مناسب برای کارکنان

13- عدم همخوانی بین حقوق و کاری که فرد انجام می‌دهد

14- محیط شغلی دلگیر و غیرمفرح

رابطه فرسودگی شغلی و ویژگی های شخصیتی
طبق تحقیقات به طور کلی افرادی که دچار فرسودگی شغلی می‌شوند معمولا کمال طلب، رقابت جو و اهل پیشرفت هستند. همچنین این افراد نسبت به زمان حساسیت بیشتری داشته و هدف‌های غیرواقعی و مبالغه آمیزی برای خود مجسم می‌کنند. آنان معمولا بسیار سخت‌گیرند و بدون گله و شکایت تا سر حد توان خود کار می‌کنند.