غم زدگی

غم زدگی چیست؟

 

 اندوه عکس العمل طبیعی نسبت به از دست دادن کسی یا چیزی است که دوستش دارید. بنابراین از دست دادن نیاز به توجه، رهایی و تخلیه روانی دارد.

 اما همیشه قابل درک نیست و همیشه هم قابل کنترل نیست. هیچ الگوی مشخصی برای نحوه واکنش افراد به فقدان عزیزان وجود ندارد. شیوه تجربه غم و اندوه افراد به اندازه اثر انگشت آن ها، منحصر به فرد است.
وقتی اندوهگین می شوید از لحظه حال و اکنون خارج می شوید و این بر میزان تمرکز شما تأثیرگذار است. بنابراین بر توانایی ها و عملکرد عادی فرد نیز تأثیر گذار خواهد بود.

 دچار فراموشی می شوید و ممکن است سررشته یک موضوع را حین یک مکالمه، گم کنید. اندوه همچنین الگوهای غذا خوردن و خواب فرد را مختل می کند و فشار تلاش برای کنار آمدن با احساسات ناشی از اندوه می تواند باعث ایجاد سردرد و بیماری های دیگر ناشی از استرس و تنش شود.

 همانطور که فرد به تدریج به حس تعادل برمی گردد، غم و اندوه می تواند به صورت نوسان دار برگردد که توسط خاطرات و یادآوری ها ایجاد می شود.