ضرورت مشاور شغلی

اهمیت مشاوره شغلی قبل از شروع به کار

کار شما بخشی از زندگی شما خواهد بود. این مسئله برای آقایان اهمیت بیشتری دارد، چرا که قرار است مسئولیت زندگی خود و خانواده را بر عهده بگیرند. در انتخاب شغل نه تنها باید بعد مادی بلکه علاقمندی نیز در نظر گرفته شود. اغلب ما تنها جنبه مادی کار را در نظر می گیریم. این مسئله به حدی برای ما مهم است، که گاهی فراموش می کنیم آیا علاقه ای به این حرفه داریم یا نه. اگر یک مشاور شغلی راهنمای ما باشد، به عنوان کسی که خارج از شرایط ما است، به خوبی می تواند به درست ترین مسیر، ما را راهنمایی کند.