ضرورت مشاوره تحصیلی تلفنی

چرا باید از مشاوره تحصیلی کمک بگیریم؟رقابت فشرده و سخت میان داوطلبین کنکور و ضرورت پیشی گرفتن از سایر رقبا که این مسیر را برگزیده اند
ضرورت غیر قابل انکار برنامه ریزی در مقاطع حساس تحصیلی همچون کنکور
راه حل های ثمر بخش مشاورین در خصوص اینکه کدام مسیر به نفع شماست، چطور موانع را از سر راهتان بردارید و در نهایت چطور از امکانات موجودتان بالاترین بهره مندی را داشته باشید
تغییرات فراوان متون درسی نسبت به نظام های قدیمی حاکم بر آموزش که دیگر اطلاعات و تجربه مفیدی در زمینه تحصیلی برای انتقال به فرزندان توسط والدین باقی نگذارده است
عدم آگاهی و تجربه همسان دانش آموزان برای طی مسیر تحصیلی بی خطر با نتیجه مطلوب
نیاز محصلین در هر مقطع تحصیلی به داشتن یک نقشه راه برای طی مسیر آسان و کسب موفقیت
درایت و تجارب راهنمایان تحصیلی به عنوان کمکی اساسی برای طی مسیر پر پیچ و خم تحصیلی
افزایش مشغله ها و مسئولیت های فردی در زندگی امروزی که مجال راهنمایی و انتقال تجربه را از والدین، دوستان و حتی معلمین به دانش آموزان گرفته است