2000

شخصیت خودشیفته

شخصیت خودشیفته یا نارسیسیستیک (Narcissistic Personality) به فردی اشاره دارد که از نوعی اضطراب اجتماعی رنج می‌برد و به شدت به خود مشغول است. این افراد معمولاً به دیگران نیازهای بیش از حد خود را تحمیل می‌کنند و از تأکید بر اهمیت و کمالگرایی خود برای جلب توجه و تأیید اطرافیان استفاده می‌کنند. افراد با شخصیت خودشیفته عمدتاً به خودشان اهمیت بالایی می‌دهند و ممکن است به طور مفرط به تعریف مثبت از خود و افراطی در جلب توجه دیگران بپردازند.

برخی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته در مشاوره روانشناسی به شرح زیر است:

1. احساس اهمیت بالا: این افراد اغلب احساس مفرطی از اهمیت و برتری نسبت به دیگران دارند و باعث می‌شوند مرکز توجه باشند.
2. نیاز به تأیید و تحسین: شخصیت خودشیفته به دنبال تحسین و تأیید مداوم از طرف دیگران است و در غیر این صورت، احساس ناراحتی و عصبانیت می‌کنند.
3. افتخارپرستی: این افراد به شدت به ارزش‌گذاری بر تفاوت‌ها و برتری‌های فردی خود می‌پردازند و به دیگران نیازمند اجازه دادن ندارند.
4. کم‌احترامی به دیگران: شخصیت خودشیفته به دیگران احترام نمی‌گذارد و غالباً با احساس فرمانروایی و برتری با آن‌ها برخورد می‌کند.
5. عدم احساس همدلی: این افراد نسبت به احساسات و نیازهای دیگران بی‌توجه هستند و نمی‌توانند با دیگران همدلی کنند.
6. انتقام‌جویی: شخصیت خودشیفته ممکن است در مواجهه با انتقادها یا عدم موافقت‌ها احساس اهانت کند و انتقام‌جو باشد.
7. افسردگی در صورت عدم تأیید: اگر این افراد تأیید و تحسین لازم را از دیگران دریافت نکنند، احتمال افسردگی و ناراحتی زیاد است.

توجه داشته باشید که شخصیت‌ها بسیار پیچیده هستند و شخصیت‌های خودشیفته ممکن است از حدود فوق تفاوت‌هایی داشته باشند. افراد با شخصیت خودشیفته ممکن است به مشاوره فردی و روان ئرمانی نیاز داشته باشند تا با مسائل روانی‌شان مقابله کنند و بهبود پیدا کنند.