زیر گروه مشاوره تحصیلی

زیر گروه های، گروه مشاوره تحصیلیمشاوره عمومی
مشاوره نظری (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف)
مشاوره کنکور (مخصوص تمام پایه ها)
مشاوره هنرستان ( فنی – حرفه ای و کاردانش )
مقررات تحصیلی ( مخصوص دانش آموزان، معلمان و والدین دانش آموزان)
هدایت تحصیلی ( مختص دانش آموزان پایه نهم و والدین آنها)