دلبستگی کودک های طلاق

دلبستگی نا ایمن کودکان طلاق در مواجهه با ازدواج مجدد والدینبعد از سالها گوش دادن به داستان زندگی کودکان و والدینی که با مشکلات دلبستگی دست و پنجه نرم می کردند، همدلی با نوجوانان و جوانانی که گرفتار مسائل دلبستگی علی الخصوص بعد از طلاق والدین بودند و کار با بزرگسالانی که هنوز در تسخیر خلاءهای دلبستگی از گذشته هستند قدم مهمی در جهت تامین سلامت روان آنان محسوب میشود. التیام زخم های ناشی از طلاق و خانواده نابسامان برای کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است.

توانایی شناختن و نشان دادن احساسات به طور صحیح، بخشی از برنامه «یادگیری اجتماعی هیجانی » است. کودکان به شکل طبیعی با بازی، فعالیتهای هنری یا داستانهای استعاری شان شناخته می شوند و احساسات شان را نیز از همان طریق بروز می دهند. در کودکان طلاق بروز کلامی و بازشناسی هیجانهای ظریف تر، بسیار دیرتر اتفاق می افتد.

کودکان هیجان های ظریف تر مانند شرم، حقارت، یأس یا حسادت را نمی توانند بازشناسی کنند؛ اما با این حال، آنها را احساس می کنند، ابراز این هیجانها معمولاً در حین بازیهای تخیلی، فعالیت هنری یا در قالب هم حسی با شخصیت های داستانی اتفاق می افتد. هیجانهایی که به سختی قابل نام گذاری هستند و برای کودکانی که فقدان را در هر سطحی تجربه می کنند، مشکل ایجاد می کند.

طلاق، جدایی، مرگ،ترک کردن یک جمع، از دست دادن توجه یک والد محبوب به دلیل افسردگی والد ضرورت شناخت عواطف و برون ریزی صحیح در کودکان را بیش از پیش مطرح مینماید.به همین منظور فعالیت ابرازگرانه زیر با هدف آموزش بیان عواطف به کودک طراحی شده است.