جلسات مشاوره شغلی

در جلسات مشاوره شغلی و تحصیلی چه چیزی را مطرح کنیم؟جناب مشاور لطفا مرا کمک کنید که چطور علائق خودم را بشناسم؟ آیا همین که در نگاه اول به بازیگر شدن علاقه دارم ، برای این که با اهمیت ترین سرمایه زندگی خودم را در این راه صرف کنم کافی می باشد؟

جناب مشاور من تصمیم خودم را برای تغییر شغل گرفته ام، اما از تغییر شغل ترس دارم و از شما راهنمایی می خواهم؟ هزینه و مخارج زندگی را چکار کنم؟ با مخالفت خانواده چگونه برخورد کنم؟

مشاور گرامی، اکثرا می گویند که دکترا داشتن خوب تر از نداشتن آن می باشد، آیا حرف آن ها صحت دارد؟ آیا برای من به صرفه است که چند سال روی این موضوع وقت خودم را صرف کنم؟

مشاور شغلی ارجمند، لطفا من را راهنمایی کن که چگونه شغل کنونی خودم را در راستای هدف های بلند مدت خودم قرار بدهم؟

همان طور که خواندید، جلسات مشاوره شغلی مکانی برای صحبت کردن در مورد سوال هایی این چنینی است. ولی لازم است این نکته را متذکر شویم که اغلب شما بحث هایی را در این جلسه ایجاد خواهید کرد تا مشاور شغلی، در صورتی که اطلاعاتی را که لازم است در مورد شغل شما و شرایط شما به دست آورد را از این راه کسب کند. به عبارتی این راه حل مناسبی برای ارائه مشاوره موثر است.

همچنین باید بدانید که از مشاور در مورد راه های کسب مهارت ‌های لازم در مسیر شغلی خود کمک و راهنمایی بخواهید.

شما باید از جلسه مشاوره شغلی با تعداد زیادی ایده برای اجرایی کردن و کلی موضوع برای فکر کردن خارج شوید. به یاد داشته باشید مدیر پروژه طراحی راه شغلی شما می باشید و مشاور شغلی در بهترین حالت، فقط یک مشاور خوب می باشد، مدیر خود شما هستید.