تکنیک های تست زنی

تکنیک های تست زنی

 

 برای اینکه بتوانید در جریان تست زدن بهترین بازدهی را داشته باشید، لازم است برخی از تکنیک‌ها را آموزش دیده و تمرین کنید. برخی از آن‌ها به شرح زیر هستند:

 

 1 - تکنیک تصمیم گیری (ضربدر و منها)

 این تکنیک بسیار ساده است. سوال‌هایی که بلدید را همان اول می‌زنید. سوال‌هایی که مطمئن هستید نمی‌توانید پاسخ دهید یا مبحث آن را نخوانده‌اید، با علامت منها و سوال‌هایی که شک برانگیز و زمان بر است و ترجیح می‌دهید زمان بیشتری روی آن فکر کنید را با علامت ضربدر مشخص کرده و پس از پایان وقت، به آن‌ها برگردید.

 

 2 - تکنیک مدیریت زمان

 این تکنیک که به زمان‌های نقصانی معروف است، یعنی شما زمان مشخصی را برای هر درس انتخاب کنید. این زمان معمولا کمتر از زمان تعیین شده است. در این زمان سعی کنید تمام سوالات را بخوانید، سوال‌های آسان‌تر را بزنید و زمان‌های باقی مانده را که معمولا مناسب هم هست به سوال‌های ضربدر دار بپردازید. مثلا اگر درسی 20 دقیقه زمان دارد ولی این زمان برای آن زیاد است، 15 دقیقه بیشتر روی آن وقت نگذارید و از باقی زمان برای درس‌های زمانبرتر و سوال‌های ضربدر دار استفاده کنید.

 

 3 - تکنیک حذف گزینه

 این تکنیک، مخصوصا برای درس‌های خواندنی و حفظ کردنی، می‌تواند به کمک شما بیاید. سعی کنید جواب‌هایی که مطمئنا غلط‌‌ اند را با یک خط، از دایره دید خود خارج کنید. البته ریسک این روش برای سوال‌های دارای ضربدر زیاد است و باید با تمرین، حذف گزینه کردن را یاد بگیرید.