افزایش اعتماد به نفس

راهکار برای افزایش اعتماد به نفس
راهکارها و تکنیک های بسیار زیادی برای افزایش اعتماد به نفس و تقویت احساس ارزشمندی درونی وجود دارد اما قبل از بهره گیری از هرکدام از تکنیک ها لازم است بدانید شما ارزشمندی خود را هرگز از دست نداده اید. شما همواره انسانی ارزشمند هستید فارغ از میزان دستاوردها، توانایی یا زیباییتان فقط احساس ارزشمندی را به دلایلی از دست داده اید. نیازی نیست برای اضافه کردن چیزی به خودتان یا ارزشمند کردن خودتان در چشم دیگران تلاش کنید بلکه باید بدانید شما در هر شکل و شمایلی در هر شرایطی که هستید دوست داشتنی هستید و نکات مثبت و خوبی های زیادی دارید.
تنها باید به آنچه که در درون خودتان همیشه وجود داشته است توجه کنید. به عنوان مثال می توانید لیستی از توانایی ها و نکات مثبت خودتان تهیه کرده و روزی یک بار بخوانید و برای خودتان مرور کنید. مداومت بر انجام همین تمرین ساده تا حد زیادی اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد.
دوست داشتن خود
اعتماد به نفس داشتن و دوست داشتن خودتان شرط لازم برای شروع یک رابطه عاطفی با فردی دیگر است. نداشتن اعتماد به نفس در رابطه می تواند اثرات منفی بسیاری در روح و سلامت روان فرد برجای گذاشته و رابطه فرد را دچار تنش ها و اختلافات فراوان کند. اعتماد به نفس در رابطه به قدری مهم و حیاتی است که می توان گفت شما تنها زمانی می توانید رابطه عاطفی سالمی با شریک خود تجربه کنید که هردوی شما اعتماد به نفس کافی داشته باشید.
چرا که نداشتن اعتماد به نفس به قدری برای روابط فردی آسیب زا ست که اگر حتی یک نفر از طرفین رابطه دچار کمبود اعتماد به نفس و عدم احساس خودارزشی باشد. کل رابطه و آرامش روانی هر دو طرف را دچار مشکل کرده و آن را تبدیل به رابطه ای سمی و آسیب رسان خواهد کرد.
برای این که بتوانید در رابطه عاطفی سالمی با یک فرد دیگر قرار بگیرید لازم است در ابتدا با خودتان به صلح و سازش برسید و خودتان را لایق عشق و محبت متقابل بدانید. به عبارت ساده تر اگر یک فرد خودش را دوست نداشته باشد و خود را لایق ارزش و احترام نداند به سختی می توان با او ارتباط سالمی به دور از هرگونه تنش و آزار برقرار کرد.