اختلال شخصیت هیستریک

خصوصیات افراد دارای شخصیت هیستریک وابسته‌ به دیگران
این قبیل افراد، مثل یک کودک وابسته به دیگران هستند. از کم‌ترین استقلال شخصی برخوردارند و به ‌تنهایی قادر به انجام امور خود نیستند، توان تصمیم‌گیری ضعیفی دارند و همیشه منتظرند که دیگران برای آنان تصمیم بگیرند و البته این ناتوانی به شکل جبران کمبود، مشخص می شود.

نیاز به توجه و محبت
حرکات و رفتارها‌ی‌شان در جهت جلب توجه دیگران است و برای این کار، به هر ابزاری متوسل می‌شوند؛ از گریه و زاری گرفته تا ایما و اشاره‌ها‌ی نامتعارف و آرایش‌های تند. آنان دوست دارند مثل یک بت پرستیده شوند.

رفتارهای نمایشی
این گروه از افراد، رفتارهای نمایشی و درام گونه دارند. این ‌قبیل رفتارهای نمایشی، ممکن است بسیار ظریف و تحسین‌ برانگیز و یا خشن و پرخاشگرانه باشد. بیش‌تر در جمع و یا مهمانی‌های خانوادگی سعی ‌می‌کنند با انجام حرکات نمادین و نقش‌بازی، در ذهن دیگران خاطره بسازند.

اغراق در بیان مسائل
هنگام نظر دادن پیرامون مسائل یا اشخاص، بسیار اغراق‌آمیز و خارج از حد متعارف صحبت می‌کنند. آب‌ و تاب خاصی به موضوع می‌دهند یا بیش‌تر از آن‌چه که هست، بزرگ توصیف می‌کنند و یا بیش از حد، کوچک ‌نمایی و تحقیر می‌کنند.

هیجان ‌زدگی
بیش‌تر مواقع هیجان‌زده هستند. غم، شادی، خوش‌بینی، بدبینی، ترس و... را به‌ صورت متناوب و متغیر ابراز می‌کنند.

احساسات ناپایدار
احساسات و عواطف آنان، متغیر و سطحی است به‌گونه‌ای که احساس‌شان پیرامون یک موضوع، مدام از حالتی به حالت دیگر تغییر می‌کند و از عمق بسیار کمی نیز برخوردار می‌باشد.

خود ‌محوری
اشخاص هیستریکال، در ‌واقع افرادی خود‌ محور هستند. وابستگی آنان به دیگران و گدایی توجه و محبت، به ‌منزله‌ی این نیست که دیگران را افرادی بزرگ و محترم می‌پندارند بلکه برای این است که آنان را رام و نگران احوال خود کنند که خود، نوعی استعمار محترمانه‌ی دیگران است.

ترس از تنهایی
این قبیل افراد، به ‌شدت از تنهایی هراس دارند و اگر مجبور شوند لحظاتی را تنها و بدون هم‌نشین ‌سرکنند، به‌طور حتم پای تلفن خواهند نشست و با افراد زیادی تماس خواهند گرفت تا سرانجام موفق شوند با یکی دو نفر به صحبت بپردازند و از ترس تنهایی، رهایی پیدا کنند.

اعتماد‌ به ‌نفس پایین
این قبیل افراد، به این دلیل که از غنای درونی بی‌بهره‌اند و وجود خود را در تأیید دیگران احساس می‌کنند، افرادی شکننده هستند و اعتماد ‌به‌ نفس‌شان تا حد معنی‌داری پایین است. آنان برای این‌ که مطمئن شوند در چشم‌انداز دیگران، افرادی بزرگ و محترم هستند، مدام به نظر خواهی از دیگران می‌پردازند.

تلقین‌ پذیر
افرادی زود ‌باور هستند که به ‌راحتی تحت تأثیر دیگران قرار می‌گیرند، به ‌راحتی فریب می‌خورند، به‌ سرعت تحت تأثیر فضا و اشخاص قرار می‌گیرند به ‌گونه‌ای که خود را از یاد می‌برند.

تحریک ‌پذیر
زود برانگیخته می‌شوند و واکنش‌های تند‌و‌تیزی به محرک‌های محیطی می‌دهند.