2000

آزمون های شخصیت شناسی

آزمون‌های شخصیت‌شناسی ابزارهایی هستند که برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها، الگوها و ویژه‌گی‌های رفتاری و نگرش‌های شخصیتی یک فرد به کار می‌روند. این آزمون‌ها معمولاً به صورت سوالنامه‌ها طراحی شده‌اند و به شما کمک می‌کنند تا نقاط قوت، ضعف‌ها، علایق، ترجیحات و تمایلات شخصی خود را بهتر درک کنید. آزمون‌های شخصیت‌شناسی به عنوان ابزارهایی در روانشناسی و شخصیت‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برخی از معروف‌ترین آزمون‌های شخصیت‌شناسی عبارتند از:

1. آزمون مایرز-بریگز: یکی از معروف‌ترین آزمون‌های شخصیت‌شناسی است که بر اساس نظریه‌ی نوع‌شناسی کارل گوستاو یونگ طراحی شده است. این آزمون شامل دسته‌بندی افراد بر اساس چهار ابعاد اصلی شخصیتی است که شامل تمایل به داخل یا بیرون بودن (Extraversion or Introversion)، حس‌کنشی (Sensing or Intuition)، احساسات (Feeling or Thinking) و تصمیم‌گیری (Judging or Perceiving) است.
2. آزمون 16PF: یک آزمون جامع شخصیتی است که توسط ریموند کتل می‌باشد. این آزمون شامل 16 عامل شخصیتی است که به جوانب مختلف شخصیت اشاره دارد از جمله استقلال، تحول، اعتماد به نفس، اجتناب، نظم و غیره.
3. آزمون دیسک: این آزمون بر اساس چهار عامل اصلی شخصیتی است که شامل تقویت (Dominance)، تاثیرپذیری (Influence)، پایگاه‌گذاری (Steadiness) و پیشبرد (Compliance) است. این آزمون به افراد کمک می‌کند تا مشخصات شخصیتی خود را درک کنند و با دیگران در تعاملات روزمره بهترین شکل ممکن کار کنند.
4. آزمون بزرگ پنج عاملی (Big Five): این آزمون بر اساس پنج عامل اصلی شخصیتی است که شامل خشونت (Openness)، وجدان‌مداری (Conscientiousness)، انتشارگرایی (Extraversion)، همدلی (Agreeableness) و عصبانیت (Neuroticism) است. این آزمون به شناخت و ارزیابی جوانب مختلف شخصیت فرد کمک می‌کند.

این آزمون‌ها توسط متخصصان روانشناسی و مشاوران مورد استفاده قرار می‌گیرند تا در فرایند تشخیص، توجیه و درمان مشکلات روانی و شخصیتی فرد کمک کنند. برای دسترسی به این آزمون‌ها، بهتر است با یک روانشناس یا مشاور متخصص مشاوره کنید.