کودک دیر آموز

یک کودک دیرآموز معمولاً با چالش هایی روبرو است که می تواند او را در مسیر زندگی دچار سختی هایی کند که شامل موارد زیر هستند:

1 - چالش رشد:
کودکانی که به این نوع اختلال یادگیری دچار هستند، معمولاً حافظه ضعیف تری دارند و هنگام صحبت و یادگیری الگوهای زبانی کند تر از بقیه عمل می کنند و در نتیجه دیرتر از کودکان دیگر شروع به صحبت کردن می کنند و باید مدام درس ها را برای آن ها تکرار کنید.

2 - چالش اجتماعی:
کودکی که دچار ناتوانی یادگیری اجتماعی است، معمولاً دوست ندارد که با هم سن و سالان خودش ارتباط بگیرد. این کودکان معمولاً مستعد رفتارهایی هستند که از خودشان کوچکتر نشان داده می شوند. اغلب درونگرا هستند و نمی توانند با هم سن و سالان خودشان اخت شوند و در جمع ساکت هستند.

3 - چالش شخصی:
کودکانی که با مشکلات یادگیری شخصی مواجه هستند ، معمولا روی احساسات خود کنترل ندارند. آن ها معمولاً زود عصبانی می شوند ، زود امید خود را از دست می دهند و دچار اضطراب شده و رفتارهای خطرناک تری را از خودشان نشان می دهند و در مورد موضوعات کوچک ممکن است دچار افسردگی شوند. این کودکان معمولاً مشکلات خاصی با اعتماد به نفس خود دارند.

4 - چالش تحصیلی:
کودکانی که دچار ناتوانی های تحصیلی هستند، معمولاً باید مدت زمان طولانی تری را صرف یادگیری کنند. آن ها به اندازه کافی مانند بقیه اطلاعات را به کار نمی اندازند و دیرتر درس را یاد می گیرند.