کودک بیش فعال

اختلال بیش فعالی و نقص توجه، شايع ترين اختلالات عصبی - رشدی و رفتاری دوران كودكي است که در سنین پایین کودک شناسایی می شود.
پسران در مقایسه با دختران، بیشتر در معرض این اختلال قرار دارند.
مطالعات نشان مي ‌دهد اوج شروع سنی این اختلال سه تا چهار سالگی بوده و این اختلال دارای 3 نوع است که درباره افرادی که از نظر ما خرابکار تلقی می شوند، نوع تکانه ای مطرح می شود.