کم وزنی نوزاد

نوزادانی که در هنگام تولد کم تر از 2 کیلو و 500 گرم وزن داشته باشند ، معمولا در رده نوزادان با کمبود وزن قرار می گیرند . وزن متوسط نوزادان تقریبا 3 کیلو و نیم است . اگر نوزاد شما بین هفته 37 تا 42 متولد شده باشد و وزن او کم باشد، در رده نوزادان با کمبود وزن قرار می گیرد.

نوزادان کم وزن سایز کمتری دارند و سر آن ها بزرگ تر از بدنشان نشان می دهد .
کمبود وزن بیش از حد شدید در نوزادان معمولا زیر 1 کیلوگرم است که این نوزادان معمولا در هفته 27 یا کمتر از آن متولد شده اند و تولد زودرس داشته اند.

نوزادان با کمبود وزن شدید نیز به کمتر از وزن 1 کیلو و 500 گرم اختصاص داده می شود.

طبق مطالعات انجام شده تقریبا 20 درصد از نوزادان در سراسر جهان با کمبود وزن متولد می شوند و این درصد همچنان در حال افزایش می باشد اما واقعا علت این کمبود وزن چیست ؟