چسبیدن بچه به والدین

آیا چسبیدن کودک به مادر نگران کننده است؟ 

 

هنگام قضاوت در مورد اینکه آیا چسبیدن کودک به مادر نگران‌کننده است، باید چند عامل را در نظر گرفت:

 

 1 - ابتدا زمینه را در نظر بگیرید.

 آیا کودک با تغییر قابل توجهی در زندگی خود، محیط جدید یا افراد جدید کنار می‌آید؟ برخی از کودکان به ویژه به تغییرات حساس هستند و ممکن است به چند هفته (یا ماه) برای سازگاری نیاز داشته باشند؛ بنابراین ممکن است نیاز داشته باشید که برای عبور از این دوران، کمی حمایت اضافی به کودک ارائه دهید.

 

 2 - شدت رفتار را در نظر بگیرید.

 آیا وابستگی زیاد کودک به مادر در زندگی عادی کودک اختلال ایجاد می‌کند؟ به عنوان مثال، آیا در توانایی آن‌ها برای رفتن به مهدکودک یا مدرسه اختلال ایجاد می‌کند یا باعث ناراحتی و استرس قابل توجهی برای فرزند شما (و والدین) می‌شود؟

 

 3 - چارچوب زمانی را در نظر بگیرید.

 اگر چسبیدن کودک به مادر روزانه رخ می‌دهد، بیش از چهار هفته طول می‌کشد و در زندگی کودک اختلال ایجاد می‌کند، ممکن است مشورت با یک متخصص مانند پزشک عمومی، متخصص اطفال، روان‌شناس کودک یا مشاور کودک مدرسه مفید باشد.

 

 علل چسبندگی بچه به مادر وابستگی زیاد کودک به مادر ممکن است تحت تأثیر موارد زیر باشد:

 1 - خلق‌وخوی کودک:

 برخی از کودکان از نظر اجتماعی خجالتی‌تر یا درون‌گراتر هستند.

 2 - رویدادهای مهم یا تغییرات در خانواده کودک:

 مانند تولد یک خواهر یا برادر جدید و یا رفتن به مدرسه جدید. طبیعی است که کودکان درحالی‌که به تغییر عادت می‌کنند به والدین خود بیشتر دلبسته شوند.

 3 - سایر عوامل خانوادگی مانند استرس یا جدایی والدین:

 کودکان می‌توانند نسبت به تغییرات والدین خود بسیار حساس باشند، بنابراین اگر والدین دوران سختی را پشت سر می‌گذارند، ممکن است فرزندشان چسبنده شود یا رفتارهای چالش برانگیز  دیگری از خود نشان دهد.پس باید بدانید در این زمینه باید یک مشاور کودک تلفنی یا روانشناس کودک می تواند همراه بسیار خوبی در ادامه راه برای شما باشد .