چالش های فرزندپروری

چالش های فرزندپروری

بزرگ کردن کودک به دلایل زیادی می تواند دشوار باشد.

 برخی از شایع ترین چالش های که والدین با آن روبرو هستند، عبارتند از: کمبود وقت کمبود خواب مشکلات مالی مراقبت های مداوم حفظ روابط بزرگسالان برنامه ریزی دقیق روزانه برای کودک مشکلات والدین ممکن است در شرایطی که فرزند آنها مشکلات رفتاری خاصی دارد بیشتر هم شود.

 به خصوص اگر کودک از نظر روحی و روانی مشکل خاصی داشته باشد به طور حتم وظایف والدین سنگین تر و بغرنج تر می شود.

 حتی در برخی شرایط ممکن است والدین احساس گناه و استرس بیشتری داشته باشند.

 برخی از شرایط و عوامل می توانند منجر به تشدید مشکلات رفتاری در کودکان شوند، به طور مثال در شرایطی که والدین با یکدیگر تفاهم ندارند بالتبع مشکلات فرزندپروری آنها بیشتر می شود.

 عدم ارتباط مناسب بین والدین می تواند کودک را کاملا گیج و مضطرب کند.

 حتی این شرایط باعث می شود کودکان به والدین خود اعتماد نکنند و رفتارهای نامناسب را از خودشان بروز دهند

. برهمین اساس روانشناسان کودک و مشاور کودک تاکید بسیار زیادی بر حفظ رابطه منسجم و ایجاد رابطه موثر در بین والدین ها دارند.