پیامدهای طلاق در میانسالی بر مردان

پیامدهای طلاق در میانسالی بر مردان

 

شاید پیامدهای طلاق در میانسالی برای مردان کمتر از زنان باشد، اما آقایان نیز تاثیرات مخربی را تجربه می کنند. گرچه مردان از نظر مالی دارای استقلال بیشتری هستند، اما دیده می شود که بعد از طلاق از نظر کاری دچار مشکلاتی می شوند و افت می کنند.

این مسائل نیز غالبا ناشی از چالش های عاطفی، روحی، جسمی و اعتباری است که بعد از جدایی از همسر به آن ها دست می دهد.

احساس تنهایی و نیازمندی های جنسی نیز بخشی از مسائلی است که مردان پس از طلاق در میانسالی با آن مواجه می شوند. مردان علیرغم آنکه کمبودهای عاطفی خود را چندان نشان نمی دهند، اما نیاز دارند که مورد حمایت احساسی زن قرار بگیرند و چنین تغییرات بزرگی برای آن ها ناخوشایند است.