پیامدهای خیانت زناشویی

عوارض و آسیب های خیانت در روابط زناشویی

پیمان شکنی، زمینه‌ ی فقدان های بسیاری خواهد بود. فقدان احساس امنیت فقدان پیش‌بینی پذیری و برنامه‌ریزی برای آینده رابطه، از دست رفتن رویاپردازی برای رابطه زناشویی فقدان اعتماد متقابل فقدان احترام متقابل فقدان موارد خاص و منحصر به فرد که در رابطه دو نفره فقط تجربه شده است. مانند رابطه جنسی، رابطه عاشقانه و بیان درونی ترین افکار و احساسات.