وظایف زوجین در مشاوره خانواده

مسئولیت و سهم زوج در موفقیت جلسات مشاوره خانواده چقدر است؟در شرایط ایده آل بهتر است هر دو شما به دنبال دریافت کمک های تخصصی باشید. اما حتی اگر یکی از شما در جلسات شرکت کند نیز می‌توانید به نتایج مثبت دست یابید.

از آن مهم تر، صداقت و تعهد شما در ایجاد تغییر است.

هر چند مشاور راه را به شما نشان می‌دهد، اما این شما هستید که باید بر اساس این راهنمایی عمل کنید.

با این کار، می توانید از بهبود روابط فردی و شور و شوق جدید در رابطه تان لذت ببرید.

به غیر از تجربه، مهارت و دانش مشاور، وجود برخی ویژگی ها در مراجع نیز به حصول نتیجه از جلسات زوج درمانی کمک می‌کند. برای بهبود کیفیت جلسات مشاوره موارد زیر را فراموش نکنید:


گذشته را فراموش کنید و روی آینده رابطه تان تمرکز کنید.
برای تغییر مثبت در زندگی تلاش کنید.
دید مثبتی به جلسات مشاوره داشته باشید.
با همسرتان بر پایه ادب و احترام رفتار کنید.
نیازهایتان را به صورت واضح در جلسات مشاوره مطرح کنید.
از مطرح کردن خواسته ها و مشکلاتتان خجالت نکشید.
با وجود دلخوری، محبتتان را به همسرتان نشان دهید.
در بحث با همسرتان عادلانه رفتار کنید.
تکالیف محول شده توسط مشاور را انجام دهید.