وظایف زن در مقابل شوهر

وظیفه زن نسبت به شوهر چه مواردی می تواند باشد ؟

 در یک زندگی، زن و مرد هر دو در مقابل هم وظایفی دارند تا از این طریق هر یک بتوانند نقش موثری در خانواده و داشتن زندگی موفق داشته باشند. در صورتی که زن به این وظایف متعهد نباشد و یا از آن ها به خوبی آگاهی نداشته باشد ممکن است مشکلات زیادی در زندگی مشترک به وجود بیاید.

 

 1 - توجه به روحیات همسر

 زن و مرد هر دو موظف هستند که روحیات و خصوصیات یکدیگر را بشناسند. زن در مقابل همسرش وظیفه دارد که ابعاد مختلف شخصیت و روحیات خاص همسرش را بشناسد و در شرایط و موقعیت‌های مختلف، با توجه به خصوصیات همسرش به مناسب‌ترین روش رفتار کند و کنترل امور را در دست بگیرد تا از دعواها و دلخوری‌ها پیشگیری کند.

 

 2 - وفاداری به شوهر

 همانطور که هر مردی در زندگی وظیفه دارد از خانواده خود محافظت کند و بر تعهد خود باقی بماند، مهمترین وظیفه یک زن، در زندگی زناشویی وفاداری به همسر و متعهد بودن است. خیانت پایه‌های خانواده را سست می‌کند و زندگی فرزندان را به نابودی می‌کشاند.

 

 3 - توجه به نیازهای عاطفی مردان

 برطرف کردن نیازهای عاطفی زوجین یکی از ارکان اساسی در زندگی مشترک به حساب می‌آید که می‌تواند باعث صمیمیت بین زوجین و برقراری روابط دوستانه‌تر شود.