وابستگی کودک به پدربزرگ و مادربزرگ

وابستگی کودک به پدربزرگ و مادربزرگ در بسیاری از کودکان دیده می شود.

در بیشتر اعیاد و مراسم ها مانند عید نوروز، شب یلدا و...، حضور پدربزرگ و مادربزرگ ها بسیار مغتنم است و خاطرات خوشی برای خانواده رقم می زند.

اغلب افراد خاطره های بسیار خوب و قشنگی را از پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود دارند.

حتی در بیشتر موارد هیچکدام از سایر خویشاوندان نمی توانند نوع علاقه ای که افراد به خصوص کودکان نسبت به پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود پیدا می کنند را از طرف خودشان در آن ها ایجاد می کنند.