وابستگی به گوشی در نوجوانان

طبق نظر مشاوره نوجوان نوجوانان بسیار مستعد به وابستگی به تلفن همراه هستند چراکه به صورت تقریبی تا حدود ۲۵ سالگی مغز در حال تکامل است و استفاده بی‌رویه از تلفن همراه می‌تواند باعث تغییراتی در تکامل آن شود که شامل موارد زیر است:

  • کاهش ارتباطات درون مغز.
  • اختلال در قسمت‌هایی از مغز که مسئول حل مسئله، کنترل تکانش و تنظیم احساسات است.
  • نوجوانانی که دچار وابستگی به تلفن همراه هستند بیش از سایرین مستعد مصرف الکل، تنباکو و رژیم غذایی نامناسب هستند.
  • منزوی شدن از نظر اجتماعی به دلیل استفاده بیش از حد از تلفن همراه.