هدف مشاوره کودک

هدف از مراجعه به مرکز مشاوره کودک

هدف از مراجعه به مرکز مشاوره کودک آنلاین این است که کودکان بتوانند راحتتر و به شیوه بهتری با احساساتشان کنار بیایند، مشکلات خود را تشخصی بدهند و درک کنند و در نهایت بتوانند بهترین و مناسبترین تصمیم را بگیرند

 از این رو روانشناسی کودک آنلاین تنها برای کودکان نیست و ابتدا مشاور سعی دارد تا والدین را آگاه سازد و روش های تربیتی مناسبی را به آنها آموزش و ارائه دهد تا بتوانند راحتتر با مشکلات و اختلالات فرزندشان سازگار شوند و کودک را همراهی کنند تا زمان درمان کامل.