نیازهای عاطفی مردان

مهمترین نیازهای عاطفی مردان که زن ها باید بدانند

 1. مقبولیت

 یکی از مهم ترین نیازهای عاطفی مردان این است که بدانند در خانه و نزد خانواده‌شان دوست داشتنی و مورد احترام هستند. احترام به همسر عاملی برای پیشگیری از توهین و تحقیر زوجین در زمان اختلافات و تنش ها است. زن موظف است با رفتار و اعمال خود به همسرش ثابت کند که او را صرفا به خاطر وجود خودش دوست دارد و این احساس را در فرزندان نیز به وجود بیاورد.

 

 2 - اعتماد

 یکی دیگر از نیازهای مهم عاطفی مردان مورد اعتماد بودن است. مردان در خانه پدری و در ذهن خود مظهر قدرت در خانواده و تکیه گاه بودن هستند. مردان از این که در خانواده خود و در رابطه با همسر و فرزندان مورد اعتماد هستند،احساس رضایت بیشتری خواهند داشت. زنان وظیفه دارند که توانایی‌های همسر خود را بشناسند و متناسب با آن از او توقع داشته باشند.

 

 3 - تشویق کردن و قدردانی

 زن نزدیک ترین و تأثیر گذارترین فرد زندگی همسرش می‌باشد. قدردانی از همسر اثرات مثبتی در روابط زناشویی خواهد داشت. مردان دوست دارند که به خاطر توانایی‌ها و کارهای مثبت‌شان تشویق شوند و از این طریق اعتماد به نفس شان بالاتر می رود. زن به عنوان یک فرد مهم و تاثیر گذار در زندگی، وظیفه دارد توانایی‌های همسرش را تشویق و قدردانی کند تا این گونه احساس امنیت و احساس ارزشمندی را به همسرش هدیه کند.