نیازهای اخلاقی مرد

نیازهای اخلاقی مرد که همسر باید رعایت کند

 اخلاق و خلق و خوی خوب یک زن در خانه، نقش بسیار مهمی در آرامش و صمیمیت زندگی دارد. همچنین اگر زن نیاز های اخلاقی همسرش را بشناسد می تواند آرامش بیش تری در خانه خود ایجاد کند. برخی از وظیفه زن نسبت به شوهر شامل موارد زیر می‌شود:

 

 1. هماهنگ بودن با همسر

 برای این که نظام خانواده حفظ شود و هرج و مرج به وجود نیاید لازم است زن و مرد با یکدیگر هماهنگ باشند. بهتر است زنان از حرف‌های همسر خود تبعیت کند و با او هماهنگ باشد؛ البته این تبعیت نباید به گونه‌ای باشد که زنان از خود هیچ اختیاری نداشته‌باشند و هیچ نظری ندهند. بلکه زن و مرد باید با یکدیگر تعامل داشته‌باشند.

 

 2. تقویت نقاط قوت درون خود

 مردان در صورت رفتار خوب و خوش ومناسب زن، به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. زن وظیفه دارد به واسطه رفتار عاشقانه با همسر و تقویت احساسات مثبت در او تنش های روانی او را کمتر کرده و با شناخت بیشتر از نقاط قوت خود و تقویت آن ها کارآمدی و توانمندی خود را در اداره امور عاطفی زندگی مشترک افزایش دهد.

 

 3. مدیریت مالی

 زنان وظیفه دارند حساب مالی همسر خود را مدیریت کنند و متناسب با آن سطح توقع و ایده آل های خود را تعیین کنند. مهم نیست که مدیریت خرج خانه توسط کدام یک از زوجین انجام می شود؛ در هر صورت لازم است که زن خواسته‌هایی متناقض با وضعیت مالی همسرش نداشته باشد. زیرا این امر باعث سرشکستی مرد می‌شود و مشکلات زیادی در زندگی به وجود می‌آید.