نوجوان بهنجار

از نظر مشاور نوجوان، نوجوان بهنجار چیستمفهوم بهنجاری در رشد نوجوان به میزان انطباق روان شناختی اطلاق می گردد . تقریبا ۷۵% افراد ، دوره نوجوانی با انطباق موفقیت آمیز با تغییرات جسمانی، شناختی، هیجانی را دارند. که عمدتا براساس داشتن دوره کودکی موفق تعیین می شود.
تقریبا در ۲۰% نوجوانان انطباق ضعیف روانی، بیزاری از خود اختلال سلوک، سوء مصرف مواد اختلالات عاطفی و سایر اختلال های روانپزشکی و روانشناختی مختل کننده بروز می کند.

طبق نظر روانشناس نوجوان سازگاری نوجوان در امتداد کارکرد روانی قبلی او قرار دارد. بنابراین در کودکانی که دچار مشکلات روانشناختی هستند، خطر ابتلا به مشکلات روانشناختی بالا می باشد.
نوجوانانی که با اختلال های روانشناسی مواجه هستند در معرض خطر تعارض با خانواده و بیزاری از آن ها قرار دارند هرچند اکثر نوجوانان دچار ناراحتی های گاه به گاهی می شوند اما عملکرد تحصیلی خوبی دارند و ارتباط آن ها با همسالان مناسب است و از زندگی خود رضایت دارند.