نقش مشاور در فرزندپروری

نقش مشاور در فرزندپروری موفق

یک مشاور کودک یا روانشناس کودک با تجربه و متخصص در زمینه کودکان با ارائه مشاوره تلفنی  آنلاین به راحتی می تواند جلسات درمان را با والدین و حتی فرزندان آنها به طور جداگانه برگزار کند تا علت اصلی بروز مشکلات را بشناسد.

 آنها باید در مورد رفتار و رشد کودک، مسائل خانوادگی که می تواند بر کودک تأثیر بگذارد اطلاعاتی را کسب کنند.

 همه جزئیات مربوط به هر مراجعه کننده (پدر، مادر و کودک) محرمانه نگه داشته می شود. پس از تجزیه و تحلیل مشکل، نحوه درمان توسط روانشناس کودک ارائه خواهد شد.

 والدین برای نتیجه گیری بهتر از روند های درمانی باید تکنیک ها و نکاتی که روانشناسان ارائه می دهند را رعایت و نتایج آن را برای جلسات بعدی درمانی یادداشت کنند.