نشانه های نداشتن اعتماد به نفس در رابطه

نشانه های نداشتن اعتماد به نفس در رابطه

اکثر افرادی که در درون خود از نداشتن اعتماد به نفس کافی رنج می برند از این موضوع آگاهی نیز ندارند. یعنی در اکثر موارد خودشان آگاه نیستند که دلیل جر و بحث های مداوم شان در رابطه عاطفی یا دلیل شکست های عاطفی پی در پی که در زندگی تجربه کرده اند ، چیزی به جز کمبود اعتماد به نفس در درون خود یا شریک شان نبوده است. با این حال کمبود اعتماد به نفس در رابطه علائم و نشانه های احساسی و رفتاری دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره شده است.

1-احساس حقارت و بی ارزشی
زمانی که گرفتار کمبود اعتماد به نفس در رابطه هستید مدام خود را با دیگران و حتی شریک عاطفیتان مقایسه می کنید. مقایسه خود با دیگران رفتاری بسیار آسیب رسان و قاتل عزت نفس بوده و نتیجه ای جز احساس حقارت و ایجاد احساس بی ارزشی در شما ندارد.
زیرا زمانی که دچار کمبود اعتماد به نفس هستید خوبی های دیگران یا شریکتان را چندین برابر تصور کرده و در مقابل، توانایی ها و نکات مثبت خودتان را هیچ به حساب می آورید.
در نتیجه دچار حس حقارت و بی ارزشی می شوید و ممکن است تصور کنید لیاقت بودن با فرد مقابل یا زندگی کردن با او را ندارید یا چون فکر می کنید او از شما بهتر است باید هر رفتار نامناسبی را تحمل کنید.

2 - تلاش برای گرفتن تایید و توجه
زمانی که اعتماد به نفس کافی ندارید تمام تلاش های شما یک علت درونی و مخفی دارد و آن هم جلب توجه و گرفتن رضایت طرف مقابلتان است.
در واقع شما به دلیل علاقه شخصی و حس خوب خودتان زندگی نمی کنید بلکه تمام انرژیتان را صرف به دست آوردن علاقه و توجه او می کنید زیرا از آنجایی که در درون با خودتان راحت نیستید و خودتان را دوست ندارید در تلاش هستید تا فقدان حس دوست داشتن خودتان را با تایید شدن یا ابراز علاقه توسط شریکتان جبران کنید. زیرا تنها زمانی خودتان را دوست دارید که فرد دیگری شما را دوست داشته باشد.

3-نادیده گرفتن خود و قربانی شدن
اگر اعتماد به نفس کافی نداشته باشید، با نادیده گرفتن نیازها و احساسات خودتان از لحاظ روانی به خودتان آسیب می زنید. در این شرایط به طور کلی حضور در یک رابطه عاطفی می تواند به قربانی شدنتان در جهت خواسته های طرف مقابلتان بینجامد. شما دیگران را در اولویت قرار داده و خود را فدای خواسته های دیگران می کنید.
اهمیت کمتری برای خواسته ها و نیازهای خودتان قائل می شوید زیرا به دلیل آن که اعتماد به نفس کافی ندارید خود را لاییق تجربه تمام خواسته هایتان نمی دانید.

4-ترس از دست دادن
در صورتی که اعتماد به نفس کافی نداشته باشید ، ترس از دست دادن کسی که دوستش دارید می تواند بر تمام زندگی شما سایه انداخته و به شدت رابطه خود را تحت کنترل خود بگیرد. فردی که اعتماد به نفس کافی ندارد خود را لایق بودن با طرف مقابل نمی داند بنابراین فکر از دست دادن آن فرد او را دچار ترس و واهمه می کند.
او بدون هیچ دلیلی تصور می کند شریکش به او خیانت می کند یا روزی او را ترک خواهد کرد، دچار وابستگی بیش از حد به او شده و تمام مدت او را کنترل می کند.

5-بیش از حد محبت کردن
از دیگر نشانه های کمبود اعتماد به نفس در رابطه این است که بیش از حد محبت و ابراز علاقه می کنید. توازن و تعادلی از لحاظ احساسی در رابطه شما وجود ندارد و اکثر مواقع شما این احساس را دارید که بیش تر از طرف مقابلتان برای پیشرفت رابطه تلاش می کنید و در مقابل، عشق و محبت و ابراز علاقه ای که انتظار دارید را دریافت نمی کنید.
در عین حال به امید آن که رفتار شما باعث تغییر طرف مقابل شود به محبت های بیش از حد خود ادامه می دهید.