مهارت تصمیم گیری برای ازدواج

مهارت تصمیم گیری برای ازدواج

 

ازدواج يك تصميم گيري است. تصميم گيري مهمي كه انسان در خصوص زندگي مشترك خود انجام مي دهد. همسر تنها عضو خانواده است كه براساس تصميم گيري و انتخاب فرد صورت مي گيرد و بقيه روابط خانوادگي و فاميلي قابل انتخاب نيست. باتوجه به نقش مهارت  تصميم گيري در انتخاب همسر آينده، و اهميتي كه اين انتخاب در سلامت جسم و روان و همچنين كيفيت زندگي دارد، ضروري است با مهارت تصميم گيري بيشتر آشنا شويد.

قبل از هرچيز بهتر است بدانيدكه انسان ها به صورت هاي مختلفي تصميم گيري مي كنند. ازجمله :

تصميم گيري احساسي – در اين جا زيربناي تصميم گيري يك احساس است و فرد بر اساس آن چه احساس مي كند تصميم مي گيرد. به اين ترتيب احساس هاي مختلف مي توانند منجر به تصميم گيري هاي مختلفي شوند. ازدواج براساس احساس عشق و محبت نمونه اي از يك ازدواج احساسي است. داشتن عشق و محبت به يكديگر بسيار ارزشمندو زيباست. ولي بناگذاشتن يك زندگي براساس يك احساس و تصميم گيري براساس يك احساس كار اشتباهي است. عشق و محبت براي زندگي مشترك لازم است ولي كافي نيست.

نمونه اي ديگر از تصميم گيري هاي احساسي در ازدواج، تصميم گيري براساس اضطراب است. گاهي اوقات ممكن است افرادي احساس كنندكه ممكن است اگر با اين فرد خاص ازدواج نكنند ديگر فرصت ازدواج نخواهند داشت و به همين دليل تصميم به ازدواج بگيرند.

تصميم گيري تكانشي- در اين نوع تصميم گيري فرد بسيار سريع و بدون ارزيابي هاي لازم تصميم گيري مي كند. در اين نوع تصميم گيري فرد بسيار با شتاب به انجام عملي مي پردازد. گاهي اوقات در بعضي ازدواجها همين گونه عمل مي شود و يكي از طرفين بسيار عجله دارد كه وصلت صورت گيرد و معمولا طرف مقابل هم به اين درخواست و عجله جواب مي دهد. ازدواج با شتاب هميشه با مشكل رو به رو مي شود. در اين ازدواجها، فردي كه عجله دارد معمولا سعي مي كند نكته اي را بپوشاند و مانع از آن شود كه طرف مقابل به خوبي فكر كند و تصميم بگيرد.

 

تصميم گيري اجتنابي – در اين نوع تصميم گيري فرد به علت ترس و اضطرابي كه دارد سعي مي كند تا آن جا كه ممكن است تصميم گيري نكند و تصميم گيري را به عقب اندازد. در اين شرايط معمولا زماني فرد فعاليتي را انجام مي دهد كه ديگر چاره ديگري نداشته باشد و امكان به عقب انداختن بيشتر و جود نداشته باشد. اين نوع به تعويق انداختن هامعمولا باعث بروز مشكلات متعددي مي شود. در اين نوع ازدواج ها فرد سعي مي كند تا آن جا كه ممكن است از ازدواج امتناع كند و آن را به عقب اندازد. به اين ترتيب،‌ فرصت هاي مناسبي را در زندگي خود از دست مي دهد.