1000

مهارت ارتباطی کودک یک ساله

در دوران یک سالگی، کودکان در فرایند توسعه مهارت های ارتباطی قرار دارند. این مهارت‌ها به شیوه ارتباط با دیگران، بیان نیازها و خواسته‌ها، تعبیر احساسات و برقراری ارتباط غیرکلامی مربوط می‌شوند.
مهارت‌های ارتباطی در کودکان یک ساله بسیار مهم هستند و توسعه این مهارت‌ها می‌تواند به تعاملات او با دنیای اطرافیان و رشد سالم او کمک کند.

زیر تعدادی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی کودک یک ساله را در مشاوره خردسال بررسی می‌کنیم:

1. زبان و بیان کلمات ساده: در این مرحله، برخی کودکان ممکن است با استفاده از کلمات ساده مثل "مامان" و "بابا" و یا برخی صداهای غیرکلامی، مانند "با" و "وا"، ارتباط برقرار کنند. آنها ممکن است تلاش کنند تا کلمات را تکرار کنند و برخی از اصطلاحات را درک کنند.
2. بیان نیازها و خواسته‌ها: کودکان یک ساله توانایی بیان ساده‌ترین نیازها و خواسته‌ها را دارند. آنها ممکن است با نشان دادن اشیاء، اشاره کردن به موضع خاص یا با استفاده از صداهای ساده، مثل "مم" یا "ها"، خواسته‌ها و نیازهای خود را بیان کنند.
3. تعبیر احساسات: کودکان در این مرحله توانایی اولیه‌ای در تعبیر احساسات خود و دیگران را دارند. آنها ممکن است احساس خوشحالی، ناراحتی یا عصبانیت را از طریق بیان صورتی، حرکات بدن یا بیان صداها نشان دهند.
4. ارتباط غیرکلامی: در این دوره، کودکان توانایی برقراری ارتباط غیرکلامی را پیدا می‌کنند. آنها ممکن است با استفاده از ژست‌ها، لمس، نمایش اشیاء و اشاره به موضع‌ها، ارتباط برقرار کنند و احساسات و نیازهای خود را منتقل کنند.

توجه و پاسخگویی به کودک در این مرحله بسیار مهم است. ایجاد فضای امن و پشتیبانی برای کودک، مکالمه با او و تشویق او به بیان خواسته‌ها و نیازهای خود می‌تواند به توسعه مهارت‌های ارتباطی او کمک کند. همچنین، ارتباط و تعامل با دیگران در محیط‌های اجتماعی و خانوادگی نقش مهمی در توسعه مهارت‌های ارتباطی کودک دارد.