مشاور روانشناس خانواده خوب

مشاور روانشناس خانواده خوب چه کسی است؟هدف از مشاوره خانواده حفظ سلامت روانی، خوشبختی و ایجاد قدرت مدیریت بحران در یک خانواده است. روان‌درمانگری که مانند اعضای یک خانواده این هدف را دنبال کرده و نقشی حمایتی را در کنار اعضای خانواده ایفا کند یک مشاور خوب و دلسوز است.

از دیگر ویژگی های یک مشاور روانشناسی مناسب آن است که دارای تحصیلات آکادمیک، آگاهی علمی و تجربه عملی باشد. همچنین باید توانایی آموزش و به کارگیری راهکار ها برای حل مسائل به صورت پیشرفته و رهبری خانواده برای حل اختلافات را داشته باشد. همچنین، یک روانشناس خانواده واقعی باید برای گوش دادن به صحبت های مراجعه کنندگان خود صبر و شکیبایی پیشه کرده و قدرت تحلیل بالایی داشته باشد.

بنابراین از آنجا که هرکسی این شایستگی را دارا نیست بهتر است که ما برای رفع مشکلات زندگی ارزشمند خود، صرفا از دوستان و آشنایان و یا افراد غیرمتخصص کمک بگیریم چرا که این کار تنها وقت و انرژی ما را هدر داده و نتیجه بخش نیز نخواهد بود.