مشاوره کودک تلفنی چیست

مشاوره کودک چیست ؟

نوعی از خدمات روانشناسی، مشاوره کودک آنلاین است که کودکان و نوجوانان را در بر می گیرد.

 مشاوران در مسیر تربیت فرزند به والدین آموزش های لازم را ارائه می دهند تا در جهت ارتقای سلامت روان کودکان و نوجوانان حرکت کنند.

 در جلسات مشاوره کودک و نوجوان تلفنی درمانگر سعی می کند که کودک هیجاناتش را ابراز کند و این کار معمولا توسط بازی کردن امکان پذیر می باشد.

 به وسیله بازی و یا کارهای هنری مثل نقاشی کشیدن که کودکان احساس کودک راحتی بیشتری میکنند و آنچه که مشاور کودک آنلاین در مورد نوع رفتار و ابراز هیجان آموزش می دهد را بیشتر بیاموزند.