مشاوره والدین و تربیت فرزند

خدمات درمانی مرکز مشاوره کودک و خانواده برای پدر و مادرهاآموزش فرزند پروری اثربخش و شیوه تعامل درست پدر و مادر با یکدیگر و فرزندشان
شناسایی الگوهای مخرب در پدر و مادر که منتهی به اثرات منفی در فرزندشان می شود.
گاهی پدر و مادر گرفتار اختلالاتی هستند که از آن آگاهی ندارند و این موضوع در اختلال روانشناختی فرزندشان معلوم میشود.
مشکلات بین پدر و مادر با یکدیگر و آموزش و زوج درمانی این مشکلات
محیط فامیلی که کودک در آن خشونت زیادی را مرتبط به اعضای خانواده شکیبایی (تحمل) میکند.
اولیایی که در گیر و دار طلاق هستند و نمی‌دانند این موضوع را چطور با کودک خود حل کنند.